Mange overraskelser ventet Harald Monsen da Kragerø menighet tok avskjed med sin kjære sokneprest siste søndag i august. Gudstjenesten ble ledet av prost Trond Engnes som talte til Monsen på vegne av arbeidsgiveren. Mange hadde møtt opp for å ta avskjed med den avholdte presten.

Postludiet ble en overgang mellom gudstjenesten og kirkekaffen som var preget av munterhet og varme ord til den avholdte presten. Musikken var en gave som startet og avsluttet med JC Bachs kjente Toccata i d-moll der det var flettet inn kjente melodier fra diverse James Bond-filmer. Dette var en musikalsk gave fra Robert til Bondfilmfan Harald.

De som kjenner Harald, vet at han er glad i kjøretøy og tekniske duppeditter. Han liker fart og spenning. Derfor ble avskjedsgaven fra Kragerø menighetsråd billett til Formel 1-race.

Familien Monsen hadde møtt tallrikt fram og mange benyttet anledningen til å takke familien for de 23 årene i Kragerø. Kona Ragnhild ble takket spesielt for sitt store engasjement og arbeid i menigheten. I talene til presten ble det lagt vekt på hans åpne, lyttende og vennlige måte å møte folk på både i glede og sorg. Ikke minst ble det fremhevet at han hadde et eget lag med barn og unge. Konfirmantene ble glad i presten som møtte dem med raushet og omtanke.

I tillegg til mange gode ord ble det mye blomster og andre gaver å ta imot. Samme med et bilde som Christina Kløvig overrakte Hadde, hun skrevet et dikt som vi gjengir her:

Å være prest

er å være en arbeidshest

som trekker det tyngste lass

fra den ene til den andre plass.

En menighet er en forsamling

som vet – at Gud er til

og at Han vil oss alle frelse

for evighet – ja evighet.


Å være prest

I våre «selfie»dager

Er intet yrke som behager

men krever det Store Kald

Takk for at du tok det,

Vår kjære prest Harald.


Veien går videre hen –

Vi vandrer på den

Og hør menighetsresponsen:

Hvem er vel som Harald Monsen


Takk skal du ha for følget

i alle disse år.

Og hva du har hatt å jobbe med

Er det visst Nå vi forstår.

Vi vil sannelig savne deg , Harald.

Nå når du går

vår alles velsignelse for fremtiden du får.


Og våre hjerter brenner

for våre venner.

Velkommen tilbake

- når dere vil

Harald og Ragnhild

Og med et lite akk

Må vi få si 1000 ganger 1000 TAKK

Christina Kløvig