Gå til sidens hovedinnhold

Oppvekstsenter på Levangsheia - riktig kostnadsoversikt?

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Vi nærmer oss slutten på skolestruktursaken og vi kan med litt lettere hjerte nærme oss den i håp om at både barnehage og skole bevares i et oppvekstsenter. Fra i fjor høst har både ansatte og foreldre hatt mange meninger og følelser knyttet til skolestruktursaken. I fellesskap har de fleste landet på at et oppvekstsenter med barnehage og skole 1. - 7 .klasse er den beste løsningen av fra høsten. Samlokaliseringen vil ivareta barna og ansatte på beste måte.

I februar ble utredningen om skolestruktursaken lagt frem. Politikerne skal forholde seg til opplysningene og vedlegg i saken for å gjøre en vurdering. FAU og SU mener at det er på sin plass å gi politikerne ett mer riktig bilde av både budsjett og løsninger. Før vi tar for oss kommunens forslag, så vil vi legge frem hva vi har tenkt. Her har både ansatte på skolen, FAU, SU, foreldrene i barnehagen og ledelsen i barnehagen hatt dialog med hverandre om mulige løsninger.

Organisering av inne arealene

På Levangsheia er vi så heldig å ha et nytt SFO bygg. Vi har sammen sett på lokalene og hvis barnehagen skal flytte ned, så trengs det svært lite ombygging.

  • Eksisterende kontor, som er tenkt SFO leder blir ikke brukt og kan brukes som kontor for barnehagens ansatte.
  • Bygget har HC toalett, som har plass til stellebord.
  • Det er nok av garderobe plass til både barnehagebarn og SFO barn.
  • SFO bygget har flere små lekerom, kjøkken, oppbevaring og en hel etasje med bibliotek. Med enkle endringer kan man fint tilpasse rommene ulike aldere.

Barnehagen har alt de trenger av utstyr til barna og det må kun settes på plass og organiseres nede på SFO bygget. Foreldrene i barnehagen har satt seg villig til å jobbe dugnad med å flytte tingene ned.

Kostnadene på dette vil være å lønne personal eller andre for å hjelpe til med flyttingen ned.

Organisering av utearealene

Bak SFO bygget er det et område på 200 kvadrat. Det kan brukes som utearealer for barnehagebarna. Her er det allerede en platting, men resterende område må utarbeides mer. Våre forslag er:

  • Ved utgangen til plattingen bør det bygges en bu/ tak, slik at barnehagevognene kan stå her.
  • Nærområdet, skolegården, den påbegynte parken på Stabbestad og den gamle barnehagen har varierte og ulike lekeområder. Barna i barnehagen kan bruke skolegården fritt når elevene har undervisning. Baksiden er primært når elevene har friminutt.
  • Fra erfaring mener foreldrene og ansatte i barnehagen at området bak SFO bygget bør inneholde en sandkasse, lekekjøkken, vannleker, en kasse til utstyr og en betongtunnel. Flere av disse tingene har barnehagen fra før eller kan bygges og lages med lav kostnad. Foreldrene har satt seg villig til å hjelpe til på dugnad.
  • Det må settes opp en port til ankomst bak SFO bygget på begge sider.

Kommunens kostnadsoversikt

Vi vet ikke hvem som har utarbeidet tegningene, kostnadsoversikten eller hva som ligger i de to postene ombygging av bygg og uteområde.

Ut ifra tegningen er det foreslått å gjøre om noe av fremsiden av SFO bygget til arealer for barnehagen. Hva som er tenkt vet vi ikke, men vi mener det holder med utearealene bak bygget og at området avgrenses med to porter på hver side.

Det er satt av 384.000 til ombygging av bygg og Totalt 1 million for å få skolen til å bli oppvekstsenter. Vi savner en mer detaljert beskrivelse og en plan på hva som legges inn i disse kostnadene? For oss, som allerede har hatt dialog på tvers virker beløpet alt for høyt.

Hva ønsker vi?

Vi ønsker at politikerne tar synspunkter om organiseringen med i vurderingen av skolestruktursaken.

Vi ønsker å bidra i prosessen ved å jobbe dugnad, for å få kostnadene ned.

Vi ønsker at barnehage og skole 1. -7. .klasse kan bli en realitet høsten 2021, men da haster det og kommunen må ha dialog med skole, barnehage og foreldre om prosessen. Det finnes allerede mange, gode forslag til utarbeiding av utearealer.

Vi ønsker å holde kostnadene på utearealer lavere enn 300.000, så man slipper å bruke unødvendig tid på anbudsrunder.

Til syvende og sist ønsker vi å se på alternativ bruk eller utleie av den fine barnehagen vår. Nå er det mange, positive ting på gang og vi må være klare for å ta en «retur» om barnetallet øker med årene. Å skulle selge den flotte barnehagen vår vil aldri kunne reverseres og jobbe imot vekst på Levangsheia.

Ida Hødnebø, SU
Atle Oppebøen, FAU

Et forslag til utforming av uteområde:

Kommentarer til denne saken