5295 var det offisielle revisorgodkjente opplagstallet for KV ved utgangen av 2021. Det er en oppgang på 24 sammenliknet med første halvår i fjor. Det viser opplagsoversikten som bransjeorganisasjonen Mediebedriftene (MBL) offentliggjorde onsdag morgen.

Når andre halvår i 2020 måles opp mot andre halvår i 2021, så har KV en nedgang på 158.

– Etter en liten nedgang på tre prosent i opplaget vårt i første halvår i fjor, er det ekstra hyggelig å se en pluss foran KVs tall for andre halvår. KVs opplag er fortsatt på et historisk høyt nivå, sier ansvarlig redaktør Espen Solberg Nilsen.

Over halvparten heldigitale

Opplagstallene viser for første gang at antallet heldigitale abonnenter er høyere enn antallet abonnenter som også abonnerer på papiravisa. Ved utgangen av fjoråret hadde KV 2667 heldigitale abonnenter, mens 2545 fikk levert papiravis i tillegg til at de også hadde full digital tilgang. I tillegg kommer det et forholdsvis beskjedent løssalg.

– At stadig flere abonnenter velger å bli heldigitale, en tendens vi ser i hele avis-Norge, og som ganske sikkert vil forsterke seg i tiden framover. For KV er papiravisa fortsatt viktig, og vi ser at nesten alle våre «papirabonnenter» også bruker oss digitalt, via KV.no og e-avisa vår.

– Nordmenn er storforbrukere av redaksjonelt innhold, og de leser nyheter overalt og til alle døgnets tider. Vi har aldri vært tettere på brukerne, og opplagstallene bekrefter igjen at nordmenn er villig til å betale for god journalistikk og at stadig flere tegner nye abonnement, sier administrerende direktør Randi S. Øgrey i MBL.

Opplagstallene viser for øvrig at Telemarksavisa er den klart største avisa i Telemark, med et opplag ved utgangen av fjoråret på 23.321. Varden er nest størst i Telemark med sitt opplag på 16.814, etter en nedgang på hele 1683 fra andre halvår 2020 til andre halvår i fjor.