Gå til sidens hovedinnhold

Om habilitet og åpenhet i Kragerø kommune

Meninger Dette er et debattinnlegg. Innlegget gir uttrykk for skribentens holdninger.

Den siste tiden har dessverre vist oss at vi har en lang vei å gå før åpenhet blir praksis blant politikere og administrasjon i Kragerø kommune.

I forrige kommunestyremøte ble det avdekket at 1/3 av kommunestyrets medlemmer har relasjoner til private entreprenører som mulig kan gjøre dem inhabile i behandlingen av hvorvidt kommunen skal drive anleggsarbeid i egenregi eller ikke. I seg selv er det ikke noe galt at et stort antall politikere velger å be om å få sin habilitet vurdert, snarere tvert imot. Problemet oppstår først når ikke disse habilitetsspørsmålene blir løftet før man behandler saken for tredje (!) gang. I klartekst betyr det at ved de to første behandlingene satt et ukjent antall kommunestyrerepresentanter med ukjente direkte eller indirekte bindinger til de samme entreprenørene som de ved å legge ned kommunens anleggsteam gav mer jobb. Det er ikke bare uryddig, det er ulovlig. Mangelen på slik informasjon setter kommunestyret ute av stand til å fatte etterrettelige avgjørelser.

Før jul avdekket en rapport fra kontrollutvalget at viktige dokumenter ikke arkiveres slik de skal, at henvendelser fra publikum ikke alltid blir besvart og at i enkelte tilfeller holder ansatte bevisst tilbake saker fra journalføring for å hindre innsyn.

Vi kjenner til flere tilfeller som har vært alvorlige for kommunen: Da kommunen ble tilbudt å kjøpe Bonusbygget, kom aldri tilbudet videre fra daværende rådmann/nå kommunedirektør til politikerne. Da B13-saken ble behandlet, ble det i viktige sakspapirer henvist til regler som KOFA har slått fast ikke er gjeldende i saken.

Å tilbakeholde eller skjule informasjon undergraver et fungerende demokrati uavhengig av om det skjer på administrativt eller politisk nivå. Det fører til manglende tillit til forvaltningsmessige prosesser. Det danner grunnlag for beskyldninger om kameraderi, lukkede rom, korrupsjon og konspirasjonsteorier.

Til syvende og sist er det kommunedirektøren og ordfører som har ansvar for at prosessene i kommunen er åpne og etterrettelige. Vi forventer at kommunedirektøren orienterer kommunestyret fortløpende om tiltak for å rette opp ukulturen som kontrollutvalgets rapport har avdekket, og at ordfører går i bresjen for å fremme gjennomsiktighet i lokaldemokratiet vårt.

Styret i Rødt Kragerø

Kommentarer til denne saken