(Nettavisen)

Norges Bank vurderer to ganger i året sårbarheten og risikoen i det finansielle systemet. Husholdningenes gjeld og banksektoren står helt sentralt og hva som kan true norsk økonomi fremover. Større fare for cyberangrep var et sentralt tema i den forrige rapporten fra november.

I den ferske rapporten skriver Norges Bank at det norske finanssystemet er godt rustet til å tåle markedsuroen. Men finanssystemene er preget av høy prisvekst og usikkerhet. Økte renter gjør utviklingen i eiendomsmarkedene mer usikker enn vanlig.

Boligprisene har over lengre tid vokst raskere enn inntektene til husholdningene. Det har økt risikoen for et større fall i boligprisene. Hvis det skjer, kan husholdningene måtte kutte ned på forbruket. Det fører igjen til økte utlånstap i bankene. Norges Bank mener utviklingen i boligprisene er usikker, men fallhøyden dempes av en lav boligbygging.

Dyrere lån

Men den internasjonale markedsuroen kan spre seg. Det kan gi dyrere finansiering for bankene og gjøre det vanskeligere for husholdningene og bedriftene å få lån.

En høy gjeld gjør også at husholdningene er sårbare for bortfall av inntekter, økte renter eller boligprisfall. Norges Bank er opptatt av at mange husholdninger har fått en strammere økonomi. Andelen av inntekten som går med til å betale renter, ventes å øke fra 4 prosent i fjerde kvartal 2020 til drøye 9 prosent i år. Vi har ikke vært på så høy andel siden finanskrisen for 15 år siden. Det betyr mindre å rutte med til forbruk.

Norges Bank advarer om at flere husholdninger må begynne å stramme inn på forbruket, selv om de fleste klarer seg bra. Sentralbanken venter at boligprisene vil falle noe i løpet av året som følge av de økte utlånsrentene. Og vi har ennå ikke sett de fulle effektene av renteøkningene, bankene har seks ukers varslingsfrist når de sette opp boligrentene.

Verdifall for næringseiendommer

Og så har vi næringseiendom, som bankene har store utlån til. Økte renter er ikke bra for næringseiendommer, der prisene steg lenge. som følge av de rekordlave rentene. Men nå har rentemarkedet snudd, og prisene begynte derfor å falle i 2022. Norges Bank venter et ytterligere prisfall på næringseiendommer fremover.

Det er ifølge Norges Bank ingen tvil om at næringseiendom utgjør en sårbarhet for norske banker.

Den store usikkerheten om den videre utviklingen i økonomien og kravet til avkastning fra næringseiendom fremover, gjør prognosene mer usikre enn vanlig. Og Norges Bank advarer både investorer og banker:

«Svak økonomisk utvikling og økt markedsuro kan gi et større prisfall og betydelige tap i bankene.»

Totalt sett er imidlertid ikke Norges Bank altfor bekymret for banksektoren.

– Det norske finansielle systemet er kjennetegnet av lønnsomme., likvide og solide banker. Vekstutsiktene i Norge er bedret det siste halvåret, men samtidig er den videre utviklingen i både markedene og økonomien usikker, sier visesentralbanksjef Pål Longva i en melding.