Også i disse bankene blir det raskere rentekutt

Nå har også Skagerrak Sparebank og Drangedal Sparebank kunngjort at bankene vil framskynde det planlagte kuttet i utlånsrenten.