Mandag den 21. august var det igjen klart for å ønske årets førsteklassinger velkommen. På Sannidal skole var det 16 stykker som hadde tatt på seg den oransje sekken og troppet opp for å starte skolegangen. Til sammen er det 17 elever som starter på skolen i Sannidal i år, men en av dem var ikke tilstede mandag. Rektor Stig Lemvik innledet i tradisjon tro med litt fløytespilling, før han ønsket elevene velkommen sammen med kontaktlærer Lisbeth Skarvang Stahl.