Vil ha Merkebekk-undergangen vekk

HINDER: Jernbaneundergangen her på Merkebekk må vekk, sier fra venstre Iver A. Juel i Kragerøvassdragets grunneierlag, Bernt Dahle i Transportbedriftenes landsforbund, Ole Håvard Straume i Drangedal Skogeierlag og Per Rinde i Norskog.

HINDER: Jernbaneundergangen her på Merkebekk må vekk, sier fra venstre Iver A. Juel i Kragerøvassdragets grunneierlag, Bernt Dahle i Transportbedriftenes landsforbund, Ole Håvard Straume i Drangedal Skogeierlag og Per Rinde i Norskog.

Artikkelen er over 10 år gammel

Norskog, Drangedal Skogeierlag og Kragerøvassdragets grunneierlag ber Drangedal kommune om hjelp til å fjerne jernbaneundergangen ved Merkebekk.

DEL

Det er i første rekke tømmertransporten som får lide ved at undergangen er for lav for dagens tømmerlass. Tungtrafikken tvinges dermed ut fylkesveien gjennom Kroken. Det betyr ca. tre kilometer lenger vei fram til tømmermottaket på Vadfos Brug, noe som fører til betydelige kostnader for treforedlingsbedriften og skogeierne.

Ulykkesbelastet

Bernt Dahle i Transportbedriftenes landsforening er også oppgitt over at det ikke blir gjort noe med denne undergangen, som er det mest ulykkesbelastete punktet på riksvei 38.

- Her er det mellom 20 og 25 større og mindre uhell årlig, og stedet er en farlig trafikkfelle. Ennå er ingen drept her, men det har vært svært nær, sier Dahle.

Per Rinde i Norskog mener at det burde være en enkel affære å fjerne undergangen. Ved å skyte noen fjellnabber og fylle opp med masse kan veien rettes opp og bakken får en mye mindre stigning. Rinde peker også på at Kragerøbanen ble nedlagt for 20 år siden, og at det kun har vært noe dresinkjøring sommerstid. De siste par årene har også det vært innstilt.

- Det er vel ikke så mange i dag som tror at det blir togtrafikk på Kragerøbanen mer, sier Rinde.

-Lett i Sannidal

Iver A. Juel i Kragerøvassdragets grunneierlag synes at det er litt rart at mens det gikk greit å fjerne underganger og banelegeme fra Sannidal mot Kragerø, har det vært håpløst å få gjort noe med disse problemene i Drangedal, der Merkebekk-undergangen er et skrekkens eksempel. Juel mener at tiden er overmoden for å få gjort noe med dette.

I Kroken har et kommunalt utvalg som kom med innspill til kommuneplanen påpekt problemene jernbanetraseen skaper for Neslandsvatn-området. Det at økende tungtrafikk går gjennom sentrum på Neslandsvatn er ingen glade for. Jernbanetraseen hindrer også å anlegge gang og sykkelstier.

Samarbeid

Ola Nesland har vært leder i utvalget og har arbeidet mye med denne saken. Han forteller at han har hatt kontakt både med veivesenet og Jernbaneverket. Veivesenet kan raskt starte på oppdraget, men det er i Jernbaneverket det hele henger. Her går alt svært tregt, forteller Nesland, som ønsker initiativet fra skogeierlagene og grunneierlaget velkommen og inviterer til et bredt samarbeid om saken.

Artikkeltags