Dømt for bilkjøring i ecstasy- og hasjrus - slapp fengselsstraff

Artikkelen er over 3 år gammel

Mannen i 20-årene fra Vestmar-distriktet erklærte at han er motivert for å gjennomføre et program mot ruspåvirket kjøring. Dermed lot tingretten ham slippe fengsel for to tilfeller av ruskjøring.

DEL

I dommen fra Nedre Telemark tingrett går det fram at det i en personundersøkelse som ble gjennomført av Kriminalomsorgen, konkluderes med at mannen vurderes som egnet for å gjennomføre et program mot ruskjøring.

Forholdet som rettssaken i Nedre Telemark tingrett dreide seg om, fant sted i Kragerø en septemberkveld tilbake i 2015. Mannen ble siktet for ruskjøring, og senere analyseresultater viste han var påvirket av MDMA (ecstasy), hasj og medikamentet klonazepam. Rusen tilsvarte en alkoholpromille på 1,2.

Han var dessuten i besittelse av drøyt åtte gram hasj da han ble stoppet i forbindelse med ruskjøringen.

Tilsto alt

I tingretten ga mannen en uforbeholden tilståelse. Påtalemyndigheten la ned påstand om 21 dagers betinget fengsel, med en prøvetid på to år, under forutsetning om at mannen gjennomfører programmet mot ruspåvirket kjøring.

I denne straffen inkluderes en tidligere dom fra 2016, der mannen ble dømt til 15 dagers betinget fengsel og en bot på 10.000 kroner for ruskjøring. Den gang tilsvarte ruspåvirkningen en promille på 0,5.

"Rabatt" for sommel

Som i mange andre dommer fra Nedre Telemark tingrett, gis det også i denne saken "rabatt" på straffen, fordi saken har trukket ut i tid uten at det kan lastes den siktede. Som nevnt skjedde ruskjøringen i Kragerø i september i 2015, og analyseresultatet fra mannens blodprøve forelå under en måned senere. Av ulike grunner mottok ikke tingretten saken før i midten av august i år.

I tillegg til den betingete fengselsstraffen er mannen fradømt retten til å kjøre førerkortpliktig motorvogn i to og et halvt år. Den perioden mannens førerkort har vært beslaglagt går til fradrag. Han må avlegge full førerprøve for å få førerkortet tilbake igjen.

Artikkeltags

Kommentarer til denne saken