Nå blir det flere måneder med veiarbeid ved to av de mest trafikkerte stedene i Grenland

I rundt tre måneder blir det veiarbeid på kvelds- og nattestid ved rundkjøringene på Kulltangen og Kjørbekk. Det varsles at arbeidet vil innebære redusert framkommelighet samt støybelastninger for naboer.