Det er oppdaget en vannlekkasje på denne veistrekningen, som kommunen nå skal reparere.

I den perioden gravearbeidet pågår blir det skiltet omkjøring til/fra Rørvik over Store Ringvei.

Det legges opp til at beboere innenfor arbeidsområdet til enhver tid skal kunne komme seg ut på en av sidene, heter det i en melding fra Kragerø kommune.