Ingen slår denne mannen - har sittet 40 år sammenhengende i kommunestyret

Det er så vidt vi vet ingen i Telemark som har vært med lenger som folkevalgt enn det advokat Johan Tønnes Løchstøer i Kragerø har vært. Han ble valgt inn i kommunestyret i 1979, og stiller nok en gang opp.