Se resultatene fra alle valgkretsene i Kragerø

Tåtøy er fortsatt illrød, Skåtøy er en Høyre-bastion og Senterpartiet dominerer stort i Sannidal og Kjølebrønd. Her kan du se de detaljerte resultatene fra hver enkelt valgkrets.