Utvalgsleder Ellef Ellegård (Frp) innledet med å orientere utvalget om at fylkeskulturstyret hadde bevilget 350.000 kroner til utredning av senteret.
Dette, sammen med det som er avsatt på kommunens investeringsbudsjett og forventet bevilgning fra Statens kulturråd, sikrer finansiering av utredningen.
Først rundt 2020
– Men vi kan ikke regne med å få realisert et slikt senter i et kunst- og litteraturhus før rundt 2020, sa Ellegård.
– Først når fylket er ferdig med Ælvespeilet i Porsgrunn, kommer Kragerø på banen.
Arbeiderpartiet har kategorisk avvist bygging av et kulturhus i denne valgperioden.
– Men når det ligger så langt fram, så støtter også vi en utredning, sa Gunder Eidet (Ap).
– Kanskje økonomien bedrer seg til den tid.
Solfrid Rui Slettebakken (V) var begeistrer for støttet fra fylket til videre utredning.
– Det viktige nå er å få utredningen klar. At vi må vente med realiseringen, sier seg selv slik økonomien er.
Vente med kinoen
Rådmannens forslag var å gå videre med utredning av et såkalt offentlig/privat samarbeid for å realisere et Munch-senter i et nytt kunst- og litteraturhus. I forslaget lå også å avvente opprusting av kinoen til saken om et kunst- og litteraturhus var utredet og forankret i økonomiplanen.
Hege Lier (Ap) foreslo et tillegg som presiserte at utredning av et rent kommunalt bygg også skulle gjennomføres.
Dette ble, sammen med rådmannens innstilling, enstemmig vedtatt.

Mer fra debatten i hovedutvalget i KV lørdag.