Råkjørende kragerømann kom over i motgående kjørefelt i sving og kolliderte

Ulykken resulterte i store skader på begge bilene.