Her blir det gang- og sykkelvei: – Vi må bare gjøre det

– Dette er et eksempel på hvordan det går når man budsjetterer etter forventninger og ikke oppfyllelser.