«Mr. Stråholmen» får Kongens fortjenstmedalje

Torstein Kiil blir fredag overrakt Kongens fortjenstmedalje for stor innsats over lang tid for fellesskapet i mange roller og sammenhenger.