Kavli tilbakekaller produkt

Det er påvist en bakterie som kan gi mild matforgiftning i enkelte Snack Pack-produkter fra O. Kavli.