Mens det blir færre krimsaker - øker antall overgrepssaker mot barn og unge

Politimester Christine Fossen.

Politimester Christine Fossen.

Av
Artikkelen er over 2 år gammel

Sør-Øst politidistrikt, som Kragerø og Drangedal tilhører, hadde i 2017 en nedgang i registrert kriminalitet på 11,4 prosent i forhold til 2016. Men samtidig ble det registrert flere sedelighetssaker.

DEL

Dette er fjerde år på rad at politidistriktet kan vise til nedgang i antall anmeldte lovbrudd.

I en pressemelding onsdag opplyser politiet at de ser en nedgang i flere kriminalitetstyper, og særlig innenfor vinningskriminalitet. Samtidig blir det registrert flere straffesaker innenfor sedelighetsfeltet, og politiet ser at stadig flere utsettes for kriminalitet på nett.

– Dette er en utfordring vi tar på alvor og hvor vi vet det er store mørketall, sier politimester Christine Fossen.

Sør-Øst politidistrikt har siden 1. januar 2016 gjennomført flere organisatoriske endringer gjennom Nærpolitireformen, og Fossen uttrykker glede over at de på tross av dette klarer å levere mye godt politiarbeid.

– Tiden som er gått har vært krevende for mange ansatte i distriktet. Derfor er jeg veldig glad for at vi har klart å levere mye godt politiarbeid midt i en omfattende reform.

Samtidig har saksbehandlingstiden økt, noe hun ikke er så fornøyd med.

– Det håper jeg vil endre seg når vi har fått det nye distriktet ordentlig på plass.

Flere sedelighetssaker

Politidistriktet har derimot opplevd en stor økning i antall anmeldte sedelighetssaker i 2017, med 24 prosent økning sammenliknet med gjennomsnittet for de fire foregående årene.

– Dette kan bety at vi i større grad klarer å avdekke flere saker, men det er fortsatt mørketall. Vi ser også en økning i nettrelaterte overgrep hvor barn og unge mennesker blir rammet. Det har vært flere viktige dommer i denne typen saker i distriktet det siste året og det er krevende og alvorlige saker å etterforske, sier påtaleleder i Sør-Øst politidistrikt, Kjell Johan Abrahamsen.

Han sier videre i pressemeldingen at dette er et kriminalitetsområde som politiet prioriterer veldig høyt. Og at politidistriktet fra sommeren 2018 vil opprette en ny distrikts-overgripende seksjon som har etterforskning av overgrep mot barn som sin viktigste oppgave.

– Dette er saker politiet må prioritere, og vi må sørge for at barn ivaretas på best mulig måte av politiet og rettsapparatet – og at sakene etterforskes godt og raskt, sier Abrahamsen.

Artikkeltags