Flom i Telemark - og vannmengden øker

Regn og smeltevann gjør at bekker flommer over.