Gang- og sykkelbrua over E18 trenger mer penger fra kommunen

Kragerø kommune hadde regnet med et tilskudd på over to millioner kroner fra fylkets trafikksikkerhetsutvalg for å etablere gang- og sykkelbru over E18 på Tangen i Sannidal. Prosjektet fikk kun tildelt én million.

Artikkeltags