Områdene det dreier seg om på Tangen er holdeplassen med venteskur for lokalbusser og ekspressbusser samt parkeringsplasser og kommunal vei. Overdragelsen er vederlagsfri.

Likevel: Dersom eiendommene ikke lenger skal benyttes til kollektivknutepunkt, så skal eiendommene i sin helhet, og vederlagsfritt, tilbakeføres til Kragerø kommune.

Alle omkostninger knyttet til overdragelsen skal belastes Telemark fylkeskommune, mens drifts- og vedlikeholdsansvaret overføres Telemark fylkeskommune og Statens vegvesen.

Formannskapet behandlet og vedtok denne saken i siste møte. Det er foretatt betydelig oppgradering av kollektivknutepunktet i fjor.