Denne sjøbua disponeres av havnevesenet - nå er den nær ved å kollapse

En sjøbu i Tallakshavn som Havnevesenet er ansvarlig for er i svært dårlig forfatning og er like ved å kollapse. Sjøbua er fra seilskutetida omkring 1880, og er av en slik kulturhistoriske verdi at den skal restaureres.