Søker om dispensasjon for å lage sykkelløype i terrenget

Det skal etableres en sti for terrengsykling på Stabbestad, nå søkes det om dispensasjon fra reguleringsplanen.