Det opplyser Sykehuset Telemark i en pressemelding sendt ut onsdag ettermiddag. Sykehuset har sendt brev til pasienter som kan ha blitt utsatt for smitte, og disse blir bedt om å kontakte fastlegen sin for videre oppfølging.

– Det er tarmbakterien vankomycinresistente enterokokker (VRE) som har blitt påvist hos tre pasienter. Enterokokker er vanlige tarmbakterier som nesten aldri er farlige for friske pasienter, men sykehuset ønsker ikke spredning av motstandsdyktige enterokokker fordi det kan føre til mer bruk av antibiotika og mer sykdom hos de mest sårbare pasientene på sykehuset, opplyser kommunikasjonssjef Lars Kittilsen.

– Kontakt fastlege

Bakterien smitter ved overføring via hendene til munnen, og god håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.

– Sykehuset har sendt brev til pasienter som har vært innlagt på avdelinger hvor de kan ha blitt utsatt for smitte. Disse pasientene blir bedt om å kontakte fastlegen sin, slik at de får undersøkt om de er blitt bærere av VRE. Fastlegene i Telemark er også informert om utbruddet av vankomycinresistente enterokokker ved sykehuset, opplyses det.

Bakterien er ikke mer sykdomsframkallende enn vanlige enterokokker. Mennesker med alvorlig sykdom og nedsatt immunforsvar er mest utsatt for å bli syke av VRE.

Vankomycinresistente enterokokker (VRE)

  • Enterokokker er en gruppe bakterier som finnes i tarmen hos alle mennesker og dyr
  • Vankomycinresistente enterokokker (VRE) er enterokokker som er motstandsdyktige mot et antibiotikum som heter vankomycin.
  • Smitten overføres vanligvis via hendene til munnen, og god håndhygiene er det viktigste tiltaket for å unngå smitte.
  • Vancomycinresistente entorekokker skilles ut med avføringen og kan finnes på huden. Bakteriene kan også finnes i omgivelsene rundt en person som er smittet, som for eksempel på nattbord, sengetøy, dørhåndtak og baderomsinventar.
  • Bakterien kan finnes i tarmen i lang tid, ofte i mange måneder og noen ganger i flere år.
  • Bakterien er ikke mer sykdomsfremkallende enn vanlige enterokokker. Mennesker med alvorlig sykdom og nedsatt immunforsvar er mest utsatt for å bli syke av VRE.
  • I 2017 registrerte Folkehelseinstituttet 384 tilfeller av VRE.

(Kilde: Sykehuset Telemark)