Flere måtte ligge på gangen på sykehuset

1572 pasienter måtte ligge i korridorene ved Sykehuset Telemark i 2019. Mens det i 2018 var 834 pasienter. – Dette har en sammenheng med blant annet overliggere fra Skien kommune, sier administrerende direktør Tom Helge Rønning ved Sykehuset Telemark.