Har betalt ut 175 millioner i erstatninger etter feilbehandlinger

Av

Siden 2010 har Norsk pasientskadeerstatning (NPE) betalt ut 175 millioner kroner i erstatninger etter feilbehandlinger ved Sykehuset Telemark og Betanien hospital.