Formannskapet vil ikke selge Stilnestangen Nord

Til havnevesenet: Kragerø havnevesen vil bli gitt ansvaret for å utvikle Stilnestangen Nord.

Til havnevesenet: Kragerø havnevesen vil bli gitt ansvaret for å utvikle Stilnestangen Nord.

Artikkelen er over 2 år gammel

Et felles forslag fra Frp, Rødt, Høyre og Grunde Knudsen (uavh.) om å gi Kragerø Havnevesen Stilnestangen Nord, ble vedtatt mot Venstres ene stemme i formannskapet.

DEL

I forslaget, som ble lagt fram av Henriette Fluer Vikre (Frp), heter det at:

«1. Kragerø kommune selger ikke Stilnestangen Nord-området, Gnr. 36 bnr. 89.

2. Kragerø kommune ønsker utvikling på Stilnestangen Nord-området, og ber om at Kragerø Havnevesen KF overtar fra Kragerø kommune råderetten over Stilnestangen Nord området, Gnr. 36 Bnr. 89 gjennom en tinglysning av «erklæring om rettighet» til Kragerø Havnevesen KF.

3. Kragerø kommune ber Kragerø Havnevesen KF forhandle med Kragerø Utvikling AS om mulig salg av de deler av Gnr. 36 Bnr. 89 sin sydligere del, som er nødvendig for tilrettelegging av infrastruktur som vei, vann og kloakk til Stilnestangen Syd, Gnr. 36 Bnr. 14.

4. En framforhandlet avtale med Kragerø Utvikling AS behandles av havnestyret, formannskap og kommunestyret.»

Løchstøer gikk mot

– Jeg tror det er veldig uheldig om vi ikke har blikk på en samlet utvikling. Skal vi ha det, så er én aktør den beste løsningen, mente Venstre-representanten.

Men det synet fikk han ingen støtte for.

– Vi har tro på at havnevesenet kan være en god aktør for Kragerø kommune i utviklingen av området, mente Henriette Fluer Vikre, som også tilla uttalelsen fra Kragerø næringsforening stor vekt.

Offentlig eierskap

– For oss har et offentlig eierskap en verdi i seg selv, sa Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt), og håpet på enstemmighet i formannskapet.

– Det vil sende et viktig signal til KU og til havnevesenet.

– Er det noen som kan utvikle sjønære næringstomter, så er det Kragerø havnevesen, mente Reidar Skoglund (Høyre).

– For Arbeiderpartiet er det viktig at vi har hånd om dette området selv, understreket Gunn Nicolaysen Gundersen.

Saken avgjøres endelig i kommunestyret neste torsdag.

Artikkeltags