Se søkerlisten: Hilde Merete fra Kragerø vil bli leder ved skole i Skien

14 personer har søkt på stillingen som avdelingsleder for idrettsfag på Hjalmar Johansen videregående skole.