Kranføreren på Skrubben: - Møter jeg ikke opp på jobb, kan hele byggeprosessen stoppe opp

Kranførerens rolle er svært viktig for å opprettholde et effektivt arbeid på byggeplasser.