De nye førsteklassingene i Sannidal ble tatt imot av rektor Stig B. Lemvik. Video: Per Eckholdt