Snittet for landet er satt til 50, Kragerø kommune ligger på 47 i både regning, lesing og engelsk.
Til sammenlikning er snittet i Telemark 49 i lesing, og 50 i regning og engelsk.
Skolene i Kragerø
I Kragerø kommune er elevtallet for fjoråret 1165 elever, som er 95 færre enn i 2009.
Antall skoler er redusert fra åtte til seks, mens antall lærerere er redusert med 13, til 132 i samme periode.
Nærmere 100 elever har gjennomført nasjonale prøver i lesing, regning og engelsk på 5. trinn i Kragerø-skolene høsten 2014.

Det beste resultatet har Helle skole med 48 i lesing, mens Sannidal er i motsatt ende av skalaen på lesing og regning med et snitt på 43.

Satser på lesing

– Vi har satset veldig mye på lesing på Helle skole, forteller rektor Anette Alstrup.
 

Det er tredje året skolen er inne i et prosjekt med lesing som satsingsområde.
 

– I 2014 har Utdanningsdirektoratet gjort endringer i nasjonale prøver i regning og engelsk, forteller kommunikasjonsrådgiver Marit Bjørnstad.
 

Hun legger til at dette er gjort for at resultatene kan brukes til å se utvikling over tid.

Ny måte

– Endringene innebærer blant annet at vi gjentar noen av årets oppgaver i neste års prøve. Det betyr at 2015 blir første gang man har mulighet til å sammenlikne resultater med året før, forteller hun.
 

Skoler og skoleeiere kan i dag kun sammenlikne seg selv med andre det samme året.
Tallene for lesing og regning for Kragerø skole er unntatt offentlighet av hensyn til identifisering, men de er med i den totale oversikten for hele kommunen. Det samme gjelder Levangsheia og Kragerøskjærgården Montessorriskole som har for få elever til at tallene offentliggjøres.
KV har ikke lyktes i å få en uttalelse fra skolesjef Gro Lien.