Forteller om narkotikamisbruk ved sykehuset Vitalis Helse i Kragerø

SKIEN: Pasientene forteller at de kan ruse seg uten konsekvens. Sykehuset har bedt politiet om bistand med narkotikahund. En bruker forteller om et privat sykehus uten kontroll. Et varslingsbrev er sendt til Fylkeslegen i Telemark.
Publisert