Men i vedtaket heter det også at det legges til rette for gjenopptakelse av barnehagedrift i eksisterende barnehagelokaler ved eventuell stabil økt tilflytting av barnefamilier, og et antall barn som gir mulighet for pedagogisk drift etter barnehageloven.

– Dette er trist, særlig siden barnehagen på Skåtøy har scoret høyt når det gjelder brukertilfredshet, sa Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt).

– Vi kan jo si det slik at vi legger ikke ned, vi tar en pause, sa Grunde Knudsen (uavh.) .

– Dette er vemodig, men som andre peker på så er det ikke lenger økonomisk og pedagogisk forsvarlig med barnehagedrift på Skåtøy, konstaterte Tobias Drevland Lund (Rødt).

– Men jeg håper på framtiden, sa han.