Garanterer gang- og sykkelvei over denne brua

Ordfører Jone Blikra forsikret i kommunestyret at det skal bli gang- og sykkelvei over brua på Tangen.