Liten framgang for gang- og sykkelsti over E18-brua på Tangen

Det er liten framgang å spore for etablering av gang- og sykkelsti over Tangen bru i Sannidal.