I kveld åpnes fylkesvei 38 for trafikk

Tellefsen AS var i all hovedsak ferdig med utbedringsarbeidet etter veikollapsen på fylkesvei 38 ved Holtane i Sannidal fredag. Men først mandag kveld vil veien bli gjenåpnet for ordinært trafikk.