Fylkesmannen fant flere lovbrudd: Det tok sju år fra avvikene ble avdekket til det var ordnet opp

Sju år etter at det ved et tilsyn ble funnet avvik ved Sannidal ungdomsskole, er arbeidet med å utbedre avvikene i gang. At det har tatt så lang tid, er Fylkesmannen lite fornøyd med.