1: Russen fra 1967: Foran f.v. Liv Fog Salvesen, Ingrid Sørgaard, Alf Cranner, Liv Jorun Haugom, Inger Naper, Bjørn Ellefsen. Andre rekke: Jan Isaksen, Torhild Helle, Tone Seim, Hanne Irene Gryting, Kirsten Landaas, Finn Bjørn Grøgaard.Tredje rekke: Åse Forstrøm, Bjørn Hestangen, Jan Bühring Andersen. Fjerde rekke: Erling Skarvang, Arne Ingar Klausen, Torstein Kiil, Halvard Holtane. Bakerst: Kåre Skagen, Karl Heldal, Per Salvesen, Rolf Therkelsen, Kjell Strand Fredrikson, Olav Peder Lindheim, Thorbjørn Johannesen, Bjørn Nilsen, Henrik Lunde, Ragnar Haugholt, Kjell Sandaas og Svein Moe-Gumø.

For 50 år siden reiste denne gjengen på russetur til København

Ungdommene som var russ i 1967 har hatt gjenforeningsfest.
Publisert