Dugnadsarbeidet på Riggerbua i full gang

Av

Arbeidet med å redde og sette i stand den gamle Riggerbua i Tallakshavn skyter nå for alvor fart. Ledelsen i Kystlaget innbyr til dugnadskvelder hver onsdag framover, og håpet er å kunne ta bua delvis i bruk utpå høsten en gang.