I disse dager skal alle husstander i Kragerø får sorteringsmuligheter for farlig avfall. Mange har alt mottatt en rød boks, fremdeles er det mange husstander som gjenstår, men i løpet av to uker skal hele kommunen kunne sortere farlig avfall.

Kommunen kjøpte konseptet av elever

Tilbake i 2013 skulle Hege Baugstø Lier kaste tomme malingsspann, men savnet en boks hun kunne kvitte seg med avfallet hjemme. Ideen om en avfallsdunk for farlig avfall tok hun med seg til Kragerø videregående skole og sine entreprenørskapselever.

Fem kragerøjenter i ungdomsbedriften Clean Community UB utviklet ideen og tok den med seg til norgesmesterskapet, hvor de sikret seg en tredjeplass.

I 2015 kjøpte kommunen ideen for 5.000 kroner, og har i år satt den ut i praksis.

– Miljømessig gladsak

Stefan Baugstø, avdelingsleder for renovasjon, forteller at konseptet ikke er en ny idé og at mange kommuner i Norge alt benytter seg av slike bokser. Han mener dog at det er en positivt utvikling for sortering og miljøet i Kragerø kommune.

– Initiativet er veldig bra, det er en miljømessig gladsak, sier han, og forteller at det vil bli en mindre belastning på miljøet.

Baugstø oppfordrer ved spørsmål, til å åpne boksen hvor det er vedlagt et skriv fra kommunen over gjenstander som kan kastes og som ikke skal kastes i boksen.

Eksempler på farlig avfall en kan kaste i de røde boksene er kjemikalier, løsemidler, spraybokser, batterier, lyspærer, småelektronikk som hårføner, mobiltelefoner og barbermaskiner. Skal man kaste flytende stoffer må beholderen er tett.

– Malingsspann kan settes ved siden av boksen. Batterier skal sikres med en teipbit på begge poler, informerer han.

Ved full boks kan man sette fem gjenstander inntil boksen, slik at de blir plukket opp. Avdelingslederen opplyser om at støvsuger er maksstørrelse på hva som vil bli hentet.

Ifølge Baugstø er det også barnesikring på boksene, da en trenger to hender for å ta av lokket.

Blir hentet to ganger i året

Baugstø informerer om at en ikke behøver å merke boksene med navn, da renovasjonsetaten trolig vil ta med seg boksen, i bytte mot en ny, ved henting. Han mener også at en bør oppbevare boksene i en bod eller i en garasje.

– Boksen vil bli plukket opp to ganger i året. Første gang er i mars 2019, men jeg oppfordrer til å følge med på renovasjonskalenderen for 2019, sier han.

Baugstø mener henting to ganger i året er tilstrekkelig for et vanlig konsum. Ved full boks minner han om avfallsstasjonene ved brannstasjonen og Circle K på Kalstad. Han ønsker også at flere kvitter seg med det farlige avfallet på gjenvinningsstasjonen på Nilsbukjerr.