Bare to søkte på den ledige rektorstillingen

Ved fristens utløp var det kun kommet to søkere til stillingen som rektor ved Levangsheia skole.