Mener kommunen har erstatningsansvar

- Når kommunen fatter et ugyldig vedtak medfører det som hovedregel at kommunen må erstatte det økonomiske tapet som oppstår.