Politiloggen: Fant stjålen bil - påkjørte rådyr

Bilen som ble stjålet fra Biørnsborgbakken mens den sto på tomgang på formiddagen julaften, ble gjenfunnet i området mellom Smedsbukta og Havna.