Fem nye meldinger fra Utsiktstoppen, bortvisninger fra sentrum og båtfyll

Kragerøpolitiet har hatt mest å gjøre på nattestid. Les politiloggen fra den siste helga her.