Ungdommene imponerte: - Vi er framtida

Til stor applaus fra salen debuterte Elise Isaksen Fluer og Jonas Nilsen på talerstolen i kommunestyresalen torsdag.