Per-Erik fikk viljen - planen sendes tilbake til administrasjonen

Fikk gjennomslag: Per-Erik Schulzes forslag om å sende kommunens tomteforvaltningsplan tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding, ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Foto: Jon Fivelstad

Fikk gjennomslag: Per-Erik Schulzes forslag om å sende kommunens tomteforvaltningsplan tilbake til administrasjonen for videre bearbeiding, ble enstemmig vedtatt i kommunestyret. Foto: Jon Fivelstad

Artikkelen er over 2 år gammel

Som KV skrev torsdag, ønsket flertallet i kommunestyret å sende tomteforvaltningsplanen tilbake for videre bearbeiding.

DEL

Per-Erik Schulze (Miljøpartiet De Grønne) la da også fram forslag om dette da saken kom til behandling i kommunestyret.

Roste planen

– Dette er rullering av eksisterende plan for forvaltning av kommunens tomtearealer. Det er en kjempeinteressant og veldig bra plan, sa Schulze.

– Her beskrives hva som skjer når noen vil innløse en festetomt eller kjøpe en tilleggstomt. Det er også lagt inn tydelige føringer og veiledningspunkter, sa han.

Til kommunestyret

Men MDG-representanten hadde festet seg ved ett punkt i kommunens føringer for salg. Der heter det at «Kragerø kommune selger de eiendommer som ikke lengre er i bruk med unntak av tomteområder ned mot sjøen».

– Hva er det kommunen eier som ikke er i bruk, undret Schulze.

Han ønsket at en detaljert oversikt over kommunens eiendommer skulle innarbeides i planen. Han la derfor fram et forslag om ytterligere bearbeiding av planen. I forslaget heter det:

«Planen sendes tilbake til administrasjonen. Vi ber om at følgende underpunkter vurderes innarbeidet:

1. Det lages en differensiert oversikt over kommunale eiendommer (regulert, uregulert, skog, LNF, historiske og kulturelle verdier etc.).

Føringene (i 4.7.3) justeres slik at uregulerte tomter, LNF-områder, viktige natur- og friluftsverdier, kulturvernverdier og potensielle utbyggingsområder for kommunen tas med i unntakene fra hva som normalt selges.

2. Ved salg: I saker som omhandler avhending av bygg og større eiendommer skal salget behandles i to trinn, først i formannskapet, deretter kommunestyret.

3. Generelt: Prinsippene i Naturmangfoldslovens §§ 8 til 12 skal legges til grunn som retningslinjer ved forvaltning, inkludert salg av kommunens eiendommer.

4. Ved tomteforvaltning: Tillegg til 1.6.3: Allmenne natur og friluftsverdier skal ivaretas, på samme måte som stier osv.

Schulzes forslag ble enstemmig vedtatt i kommunestyret.

Artikkeltags