Frp-toppen fra Kragerø endret firmaets formål - det sikret ham tredobling av etterlønna som statssekretær

Thorleif Fluer Vikre fikk forlenget karantene med etterlønn, fordi det nye formålet til firmaet hans kom i konflikt med ansvarsområdet han hadde som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.