Jone takket av med applaus

- Det er med stor ærbødighet, og litt sorg selvfølgelig, at jeg for siste gang, i hvert fall på fire år, svinger denne klubba og hever dette møtet.