Begrenser hyttebyggingen

Fikk vedtatt: Sølvi Wirød (Ap) (t.h.) og Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) fikk vedtatt sine forslag.

Fikk vedtatt: Sølvi Wirød (Ap) (t.h.) og Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) fikk vedtatt sine forslag.

Artikkelen er over 2 år gammel

– Når vi prioriterer bolig og næring, så er det i tråd med målsettingene i kommunens omstillingsprogram.

DEL

Det sa ordfører Jone Blikra (Ap) da formannskapet la ut revisjonen av kommuneplanen til høring.

– Samtidig legger vi begrensning på videre utbygging av fritidsboliger. Det er et klart politisk signal tidlig i prosessen, sa ordføreren.

Ros til bygningssjefen

– Jeg synes rådmannen har fulgt godt opp de politiske signalene som vi ga i 2016, om utviklingen i skjærgården og strandsonen, sa Sølvi Wirød (Ap), da hun la fram flertallspartienes forslag.

Der ønsket de å ta inn ytterligere sju-åtte forslag som rådmannen hadde frarådet. Disse skal konsekvensutredes og legges ut på høring.

Også varaordfører Charlotte Therkelsen Sætersdal (Rødt) var forhøyd med bygningssjefens forslag.

– Men det vil likevel bli lagt ut mye som vi er litt skeptiske til. Særlig vil vi være veldig oppmerksomme på terrenginngrep, sa Therkelsen Sætersdal.

– Men vi vil oppfordre både næringsliv og privatpersoner til å benytte anledningen og gi høringsuttalelser til de forslagene som nå legges ut, sa varaordføreren.

Skaper forventninger

– At vi får så mange innspill når vi reviderer kommuneplanen, skyldes at vi har vært restriktive. Det er nødvendig for at Kragerø og skjærgården fortsatt skal være attraktiv. Frps innspill bryter med denne restriktive linjen, og det bidrar bare til å skape unødvendige forventninger, sa Venstres Johan Tønnes Løchstøer.

Fortetting

– Det er greit at vi skal beskytte 100-meterbeltet, men det burde ikke være nødvendig å si nei så snart det gjelder et LNF-område, mente Grunde Knudsen (uavh.).

– Skal vi verne om dem som på 60-tallet trakk vinnerloddet og fikk hyttetomt i skjærgården, spurte Reidar Skoglund (H), som ønsket fortetting i eksisterende hytteområder.

Ved avstemmingen ble bare forslagene fra flertallspartiene tatt med som nye prosjekter i høringsrunden. I tillegg ble to forslag fra Rødt til endring i planteksten vedtatt. Det gjaldt etablering av solcelleanlegg og en restriktiv holdning til å anlegge sandstrender.

Alt ble nedstemt

– Det er ikke gitt at alt som legges ut til høring, blir vedtatt. Men når lista vår er så lang, er det fordi dette er forslag som har kommet fra private, som har lagt mye arbeid i sine planer, sa Henriette Fluer Vikre (Frp).

– Vi ønsker å ta disse folkene på alvor, og legge forslagene dere ut på høring, sa hun.

Frp foreslo å ta med rundt 20 utbyggingsprosjekt som rådmannen hadde frarådd. Et flertall av disse gjaldt fritidsbebyggelse.

– Utenfor 100-metersbeltet må det kunne være mulighet til å planlegge nye prosjekter, mente Henriette Fluer Vikre, og viste til at det var ønskelig med fortetting i hytteområder.

Men da det kom til avstemming, fikk hun ingen støtte for sin mer liberale linje. Alle forslagene ble avvist, og Frp fikk stort sett bare støtte fra Høyre.

Høringsfristen på kommuneplanen skal være seks uker, og tidligst 1. mai.

Artikkeltags